Skutečné případy

STRÝČEK

V dětském domově se průběžně konaly tzv. preventivní přednášky. Během jedné z těchto přednášek děti nahlásily, že jeden z chlapců chodí velmi často na záchod s telefonem a neustále si s někým píše. Děti měly podezření, že se 14letý chlapec na záchodě i fotí. Matka zmiňovaného chlapce byla ve vězení a otce neměl. Jediný, kdo jej navštěvoval byl jeho údajný strýček, kterého chlapec znal již z dětství od své matky. Když byl chlapec mladší, tak ho strýček často hlídával, během čehož jej osahával, pohlavně zneužíval a později, když už byl chlapec v dětském domově, od něj vyžadoval nahé fotografie a videa, na kterých masturbuje. Komunikace a zasílání materiálu probíhalo prostřednictvím Facebooku. Chlapec za pořízené fotografie a videa dostával finanční odměny, na které si postupně zvykl natolik, že už strýčkovi posílal fotografie a videa sám od sebe, bez vyžádání.

Později bylo zjištěno, že strýček přes Facebook požadoval nahé fotografie i od ostatních dětí v dětském domově, kterým za takový materiál platil penězi nebo cigaretami. Když děti souhlasily se sáhnutím na jejich přirození, nabídl jim strýček za takovouto službu více peněz. Znalec z oboru sexuologie ve svém znaleckém zkoumání uvedl, že pachatel trpí poruchou sexuální preference typu pedofilie, převážně homosexuální, a navrhl sexuologické léčení v ústavní formě.

Policií byly využity různé operativní prostředky, pomocí nichž se podařilo strýčka zadržet přímo u přebírání fotografií a videí od dětí. Ze zajištěné facebookové komunikace bylo zjištěno, že fotografie a videa se sexuálním podtextem žádal strýček po více než 50 dětech. Žádné z dětí nebylo vydíráno, za pořízený materiál byla dětem vždy nabídnuta finanční odměna, kterou přijímaly a kýžený pornografický materiál strýčkovi dobrovolně zasílaly. Strýček byl po celou dobu vyšetřování vazebně stíhán. Chlapec z našeho příběhu při výslechu v postavení svědka brečel a uvedl, že je rád, že celá záležitost konečně skončila, jelikož peníze potřeboval, ale strýček požadoval čím dál tím více a on už nevěděl, co dělat.

Muž byl uznán vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným odložením na dobu trvání tří let. Současně mu byl uložen trest sexuologického léčení v ústavní formě.

Podporují nás

MALL.TV Bionaut Dark Bezpečně na internetu HP Microsoft cz.nic FE ČVUT Nástroj EU pro propojení Evropy

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních