Skutečné případy

PŘÍBĚH KUSTODA

Trenér fotbalového týmu mladších žáků byl vůči svým svěřencům velice vstřícný. Znal se s chlapci ve svém týmu poměrně dlouho a vybudoval si s nimi silnou vazbu. Vzhledem k tomu, že se jednalo zejména o velmi mladé chlapce, tak jim přítomnost trenéra v šatnách či ve sprchách zřejmě nepřišla až tak zarážející. Chlapci trenérovi důvěřovali, vnímali ho jako vzor a autoritu, proto je nijak nepřekvapovalo, že s nimi navazuje kontakt např. i na Facebooku. Trenér si na této sociální síti psal s každým chlapcem zvlášť, ačkoliv by se nabízela možnost založit skupinu, do které budou přidáni všichni členové fotbalového týmu. Bohužel, trenérovi nestačilo prohlížení si chlapců ve zmiňovaných šatnách či sprchách. Zaměřil se na nejmladší hochy v rozmezí 7 až 9 let, o kterých věděl, že mu jsou oddaní. V konverzacích na Facebooku se jich ptal, jestli si to už dělali, jaké nosí doma trenýrky, zda si na něj sahají apod. Výměnou za tyto informace nabízel chlapcům obsazení na dalším fotbalovém zápase nebo že jim přidělí číslo, které si budou přát. Chlapci trenérovi dopodrobna popisovali vše, co ho zajímalo, jenže trenérovi nestačila ani tato forma komunikace. Když nabyl dojmu, že mu chlapci řekli vše, co potřeboval, přistoupil k vydírání. Po malých fotbalistech vyžadoval fotografie přirození, obratem jim nabízel fotografie svého přirození a vyhrožoval jim, že pokud vizuální obsah nepořídí nebo někomu o jejich tajemství řeknou, tak veškerou komunikaci ukáže ostatním členům týmu na tréninku. Na chlapce byl vyvíjen nátlak, kterému podlehli. Obávali se zveřejnění konverzací, a tak celkem 58 chlapců mezi 8 a 13 lety zaslalo trenérovi fotografie a videa, která po nich požadoval.

Na praktiky trenéra fotbalového týmu se přišlo díky oznámení maminky jednoho z chlapců, která na policii nahlásila, že si její syn píše s divným mužem o sexuálních praktikách. Policie na základě zákonných povolení provedla u trenéra domovní prohlídku, během které zajistila veškerou výpočetní techniku. Z té byla policie schopná identifikovat uvedený počet zneužitých chlapců. Trenér byl znalecky zkoumán na sexuologii, kdy znalkyně v závěru zkoumání zjistila, že trenér trpí sexuální preferencí typu efebofilie. Efebofilie je náklonnost k dospívajícím chlapcům, bývá řazena jako poddruh pedofilie a někdy považována za typ nebo rys homosexuality. Trenérův pobyt na svobodě byl podle znalkyně nebezpečný pro riziko recidivy a doporučila ochranné sexuologické léčení ambulantní formou. Trenér již během vyšetřování projevoval zájem o léčení a navštěvoval sexuologii. Policii byl podán podnět na návrh podání obžaloby státnímu zástupci, který trenéra u příslušného soudu obžaloval.

Trenér byl uznán vinným a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Současně mu bylo uloženo ochranné sexuologické léčení v ambulantní formě.

Příběh pokračuje necelý rok po této události. Bývalý trenér fotbalu přešel na hokej, kde dělal mladším žákům kustoda – jakýsi dozor obstarávající vše potřebné (nejedná se však o trenéra). V tomto postavení své jednání, i přesto, že ambulantně navštěvoval sexuologa, zopakoval. Na jednom z hokejových tréninků pohlavně zneužil jednoho z malých hokejistů. Bývalý trenér, nyní kustod, byl vzat do vazby a v současné době si odpykává trest odnětí svobody v trvání tří let a bylo mu uloženo ochranné sexuologické léčení v ústavní formě.

Paragrafy:

  • zneužití dítěte k výrobě pornografie dle ust. § 193/1 trestního zákoníku
  • sexuální nátlak dle ust. § 186/1,5 trestního zákoníku
  • pohlavní zneužití dle ust. § 187/1 trestního zákoníku
  • výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií dle ust. § 192/3 trestního zákoníku

Podporují nás

MALL.TV Bionaut Dark Bezpečně na internetu HP Microsoft cz.nic FE ČVUT Nástroj EU pro propojení Evropy

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních